fredag den 25. februar 2011

Mårhunden kommer!


Fakta: Mårhunden er en hundeart af slægten Canidae og altså en fjern slægtning til ræven. Oprindeligt levende i det østlige Asien, men mellem 1928 og 1958 blev den udsat i Sovjetunionen for at forbedre skindproduktionen. Herfra har den bredt sig vestpå igennem Baltikum og Polen. For nylig er den blevet set i det sydlige Jylland.

"Det er en meget effektiv jæger i den danske natur, og det har vi ikke lyst til at opleve. Den svømmer og sover gerne vintersøvn, hvis det er for koldt, den formerer sig vældig effektivt og kan leve i meget tætte bestande. Den spiser æg og unger fra fugle, der ruger på jorden med stor appetit. Og vi har mange sårbare ynglefugle på vores engarealer og rørskovsområder, hvor mårhunden vil kunne anrette voldsom skade," siger skovrider Ulrik Lorenzen. Og videre:

”Mårhunden er et alsidig og effektivt rovdyr, der ligesom minken og vaskebjørnen, kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og grævling. Den vil ligeledes kunne udgøre en trussel mod fugle og små pattedyr, da disse ikke er vænnet til dette rovdyr.”

Og Skov og Naturstyrelsen:

”Mårhunden kan være bærer af rabies, men også af den farligere bændelorm Echinococcus multiloculus, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker. Ydermere er der risiko for spredning af parasitter til hjemmehørende vildt."

"Og det sidste er noget, der viser sig i løbet af en årrække, og når vi så opdager det, så er det faktisk for sent, og så dør man af det. Så der er gode argumenter for ikke at have mårhunden i Danmark," siger skovrider Ulrik Lorenzen.

Men der er sat en kampagne i gang for at stoppe den:

”Det nye store rovdyr i den danske natur, mårhunden, skal udryddes til foråret”, skriver Avisen.dk.

”Den frygtede mårhund breder sig fortsat i den jyske natur, og en vestjysk jægerformand opfordrer nu myndighederne til at indføre en pligt til at bekæmpe mårhunde - ligesom man kender det fra rotter, flyvehavre eller bjørneklo”, siger P4 Midt & Vest ifølge maskinbladet.dk.

”Og hvis man tror, at man har mårhund i sit område, kan man rette henvendelse til den lokale afdeling af Skov- og Naturstyrelsen. Så kan man få en dispensation til at bruge fælde og skyde fra skydetårn.”, siger vildtkonsulent Ole Daugaard-Petersen fra Skov- og Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Vi har altså et dyr, der effektivt udkonkurrerer Danmarks nationale naturarv. Dernæst er der tale om et urent dyr, som er smittebære af alskens utøj. Det interessante er bare, at der ikke er noget dokumentation for disse påstande. Som programmet Natursyn på P1 afdækker, så viser studierne af mårhunden i andre lande, som er blevet ”invaderet”, at den ikke udrydder småfugle eller padder. At den faktisk fremmer grævlingebestanden og ikke udkonkurrerer røde ræve synderligt. Og smitten til menneskene er også stærkt overdrævet. I Schweiz smittes en ud af 1.000.000 mennesker med den farlige bændelorm til trods for, at den er almindelig hos landets dyr (hømf!).

Tager vi et kig på retorikken omkring Mårhunden, er der ikke langt til associationer brugt om grupper, som man racistisk har lagt for had. Prøv som en øvelse at udskifte ordet ”mårhund” med ”jøde” i de ovenstående citater. Eksempelvis:

”Den frygtede jøde breder sig fortsat i den jyske natur, og en vestjysk jægerformand opfordrer nu myndighederne til at indføre en pligt til at bekæmpe jøderne - ligesom man kender det fra rotter, flyvehavre eller bjørneklo”

Oversættes citatet til tysk og bliver den vestjyske jægerformand til en nazistisk propagandaminister, vil de fleste finde citatet totalt usmageligt. Men når blot det er en jysk jæger ved navn Harry Jensen, der udtaler sig om mårhunde og ikke Joseph Goebbels, der udtaler sig om jøder - ja så går det.


Hømf!

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

HØRT! lad så de mårhunde være! Jeg syntes det er spændende med en ny dyreart i Danmark

Faysal sagde ...

A great deal of info in the first pare. How are you? Stay well and have fun.

Sneræven fra Østgrønland sagde ...

Well I am fine thank you (snif!), but a little concerned about the nuclear situation in Japan, the tragic death of Knut the polarbear and of course what to eat for lunch today.

Hobe that you are doing well as well.