fredag den 25. februar 2011

Mårhunden kommer!


Fakta: Mårhunden er en hundeart af slægten Canidae og altså en fjern slægtning til ræven. Oprindeligt levende i det østlige Asien, men mellem 1928 og 1958 blev den udsat i Sovjetunionen for at forbedre skindproduktionen. Herfra har den bredt sig vestpå igennem Baltikum og Polen. For nylig er den blevet set i det sydlige Jylland.

"Det er en meget effektiv jæger i den danske natur, og det har vi ikke lyst til at opleve. Den svømmer og sover gerne vintersøvn, hvis det er for koldt, den formerer sig vældig effektivt og kan leve i meget tætte bestande. Den spiser æg og unger fra fugle, der ruger på jorden med stor appetit. Og vi har mange sårbare ynglefugle på vores engarealer og rørskovsområder, hvor mårhunden vil kunne anrette voldsom skade," siger skovrider Ulrik Lorenzen. Og videre:

”Mårhunden er et alsidig og effektivt rovdyr, der ligesom minken og vaskebjørnen, kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og grævling. Den vil ligeledes kunne udgøre en trussel mod fugle og små pattedyr, da disse ikke er vænnet til dette rovdyr.”

Og Skov og Naturstyrelsen:

”Mårhunden kan være bærer af rabies, men også af den farligere bændelorm Echinococcus multiloculus, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker. Ydermere er der risiko for spredning af parasitter til hjemmehørende vildt."

"Og det sidste er noget, der viser sig i løbet af en årrække, og når vi så opdager det, så er det faktisk for sent, og så dør man af det. Så der er gode argumenter for ikke at have mårhunden i Danmark," siger skovrider Ulrik Lorenzen.

Men der er sat en kampagne i gang for at stoppe den:

”Det nye store rovdyr i den danske natur, mårhunden, skal udryddes til foråret”, skriver Avisen.dk.

”Den frygtede mårhund breder sig fortsat i den jyske natur, og en vestjysk jægerformand opfordrer nu myndighederne til at indføre en pligt til at bekæmpe mårhunde - ligesom man kender det fra rotter, flyvehavre eller bjørneklo”, siger P4 Midt & Vest ifølge maskinbladet.dk.

”Og hvis man tror, at man har mårhund i sit område, kan man rette henvendelse til den lokale afdeling af Skov- og Naturstyrelsen. Så kan man få en dispensation til at bruge fælde og skyde fra skydetårn.”, siger vildtkonsulent Ole Daugaard-Petersen fra Skov- og Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Vi har altså et dyr, der effektivt udkonkurrerer Danmarks nationale naturarv. Dernæst er der tale om et urent dyr, som er smittebære af alskens utøj. Det interessante er bare, at der ikke er noget dokumentation for disse påstande. Som programmet Natursyn på P1 afdækker, så viser studierne af mårhunden i andre lande, som er blevet ”invaderet”, at den ikke udrydder småfugle eller padder. At den faktisk fremmer grævlingebestanden og ikke udkonkurrerer røde ræve synderligt. Og smitten til menneskene er også stærkt overdrævet. I Schweiz smittes en ud af 1.000.000 mennesker med den farlige bændelorm til trods for, at den er almindelig hos landets dyr (hømf!).

Tager vi et kig på retorikken omkring Mårhunden, er der ikke langt til associationer brugt om grupper, som man racistisk har lagt for had. Prøv som en øvelse at udskifte ordet ”mårhund” med ”jøde” i de ovenstående citater. Eksempelvis:

”Den frygtede jøde breder sig fortsat i den jyske natur, og en vestjysk jægerformand opfordrer nu myndighederne til at indføre en pligt til at bekæmpe jøderne - ligesom man kender det fra rotter, flyvehavre eller bjørneklo”

Oversættes citatet til tysk og bliver den vestjyske jægerformand til en nazistisk propagandaminister, vil de fleste finde citatet totalt usmageligt. Men når blot det er en jysk jæger ved navn Harry Jensen, der udtaler sig om mårhunde og ikke Joseph Goebbels, der udtaler sig om jøder - ja så går det.


Hømf!

onsdag den 23. februar 2011

Zorbas libyske kontakter (hømf files nr 3)Nuvel, Superkatten Zorba er ikke helt glemt. Takket være Wikileaks har Sneræven fra Østgrønland fået adgang til denne kontrakt der mere end antyder, at Superkatten Zorba er engageret i våbenhandel til Libyen. Kontrakten ovenover mellem Central Intelligence Agencies Shipping and Peace Department og Great Socialist People's Libyan Arab handler om salg af anti-riot kampfly. I kontrakten står anført en Zorba the Supercat som underskriver sammen med Moammar Gaddafi. Selvom Sneræven fra Østgrønland ikke kan bevise, at denne kat er identisk med Superkatten Zorba ligner poteaftrykket dog i høj grad Zorbas.

mandag den 21. februar 2011

Alle præsidentens mænd…


Jasminrevolution, opgør med diktatorvælde, demokratibevægelser, twitter og folkets røst… Hømf!

På en uge går mellemøstens ledere fra at være nære venner til at være slemme skurke. Præsidenter er nu diktatorer og mellemøstens befolkning ”araberne” er ikke længere islamiske ekstremister og terrorister. Nu er de demokratiforkæmpere, bloggere, veluddannede og frem for alt et legitimt folk. Hømf! Det har de naturligvis været hele tiden, men for det meste omtaler I den arabiske verden og den arabiske befolkning med en stor skepsis. Efter at Bin Ladin og co. valgte af flyve med fly omkring New Yorks skyline har I været åh så skeptiske overfor mellemøsten. (Ja måske går skepsissen endda helt tilbage til 1970’ernes blygrå tid med flykapringer og gidselstagninger?).

Lad os tage Egyptens Hosni. Fra at være Præsident Mubarak er han på en uge gået til Despot Mubarak. Ekspræsidenten ikke længere en af den vestlige verden (læs USA og EU) tætte allierede, men nu en grum diktator. Ja ja han har da være diktator hele tiden, men efter at hans forgænger Sadat brød med Sovjet har han været en af jeres vigtige allieret og med i cognac klubben. Senest i samarbejdet med at begrænse flygtninge til Fort Syd-Europa, bekæmpelse af terrorisme og sin delvise støtte til Israel.

På samme måde kunne I med bekymrede miner diskutere det problematiske i, at islamisterne fik for mange sæder parlamentet i Egyptens valg i 2005. Oppositionen var jo fra det Muslimske Broderskab og islamistiske terrorister kan I ikke lide. I diskuterede demokratiets dilemmaer, som om I talte om Nazi Tysklands valg af Hitler i 1930’erne. (Diskussionen minder for øvrigt om de diskussioner I har om Tyrkiet - Se der kan I heller ikke lide at folket stemmer på de forkerte). Samtidig ser I ikke noget problem i at invadere andre lande i demokratiets navn: Afghanistan, Irak (og var det Nordkorea og Iran som er næste i køen?)

Jo (hømf!), undertegnet sneræv skal da naturligvis være den første til at støtte op omkring demokratibevægelserne i den arabiske verden. (Måske ville den være en kende mere entusiastisk, hvis det var indeburet pælsræve som gjorde oprør). Derimod - hømf! - er der ikke meget tilovers for den dobbeltmoral som den vestlige verden (medier, regeringer og intellektuelle) går til denne nye bølge af oprør og revolution i den arabiske verden. (Sneræven er da klar over, at der både findes P1 og mindre snæversynet mennesker derude, så du kære læsere kan godt pudse glorien).

Med dette indlæg skyder Snerævens blog et tema om jeres (læs: mennesker) måde at snakke om os andre på på. Følg med her på bloggen. (Bare rolig Zorba jeg har ikke glemt dig!).

I næste uge: Mårhund, Vaskebjørnen og invasionen af dræbersnegle

mandag den 7. februar 2011

Hvem husker ikke...

Hømf!
Det store spørgsmål er naturligvis, hvad der ville ske for Leonardo, hvis man tilføjede en farve, hvor Dan Brown indgik i...

lørdag den 5. februar 2011

Når teknologi møder naturen

Undertegnet sneræv vil gerne have jer til at se denne smukke animeret film om naturens møde med IT-samfundet. Se den godmodige båndspolers forelskelse i havfruen og de elektroniske mus' invasion. Selv Al Gore kan ikke udtrykke klimaproblematikken bedre. Hømf!Tak til Sarapparat for tippet.

onsdag den 2. februar 2011

En tribute til sneræven

Marina var så venlig at posten denne smukke video på snerævens facebookprofil. Lig mærke til de flotte spring sneræven på videoen laver oppe ad bakken. Simpelthen smukt!Hømf!

tirsdag den 1. februar 2011

Den sociale revolution!

Inspireret af twitter revolutionen i Egypten og Tunesien sørger denne Sneræv fra Østgrønland for et større netværk blandt sneræve. Når vi er nok, starter vi en revolution mod klimasvinene og for bedre forhold for sneræve og andre af polaregnes mange dyr! (Hømf!)

Sneræve i alle polaregne foren jer!